Aplikace VERO

Profesionální online aplikace pro finanční analýzu účetních výkazů..

 

 

Analýza Aktiv a Pasiv

Analýza aktiv a pasiv obsahuje: Analýza dlouhodobých aktiv Analýza krátkodobých aktiv Analýza stálých aktiv Analýza oběžných aktiv Analýza dlouhodobých pasiv Analýza krátkodobých pasiv Analýza vlastního a cizího kapitálu

Analýza finančního zdraví firmy

Součástí programu FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY je rating na úrovni bankovních modelů, který umí posoudit vypočtené hodnoty finančních ukazatelů a současně v desetistupňové škále vyhodnotit celkovou bonitu firmy. Dále program nabízí v přehledném grafickém zpracování hodnocení meziročního trendu finančních ukazatelů za až 5 účetních období a hodnocení hlavních rizikových a pozitivních stránek firmy. Program posuzuje dodavatelské riziko, kdy hodnotí rizikovost odběratele a jeho pravděpodobnou platební morálku na základě účetních výkazů, včetně doporučení výše dodavatelského limitu.

Hodnocení bonity

RISK MANAGEMENT - zhodnocení hlavních ukazatelů a rizikových a pozitivních faktorů firmy, dodavatelského rizika, předpokládané platební morálky odběratele a doporučení dodavatelského limitu.

Analýza výkazu zisku a ztrát

Analýza tržeb Analýza marží Krytí mzdových nákladů Výkonové spotřeby Finančních nákladů Analýza výsledku hospodaření Analýza přidané hodnoty Poměry nákladů a výnosů

Hodnocení ukazatelů

RATING - hodnocení finančního zdraví (bonity) a hlavních finančních ukazatelů firmy - ratingové rozpětí 1 až 10 bodů (1 nejlepší a 10 nejhorší).

CO se stane když Analýza

"CO KDYŽ ANALÝZA" nabízí odpovědi na otázky jako: Co se stane, když vyplatíte podíl na zisku, prodloužíte splatnosti faktur odběratelům o 30 dnů, vykážete ztrátu 2 mil. Kč, poklesnou vám tržby, investujete, půjčíte si z firmy, splatíte investiční úvěr? Zároveň co když analýza obsahuje informace o dopadu těchto kroků na ukazatele firmy a cash flow. Co když analýza pomáhá při plánování a finančním řízení firmy, včetně odhadu dopadu změn na možné hodnocení bankou.

Pokud máte zájem, tak mě neváhejte kontaktovat