Blog

Bod zvratu

Bod zvratu vyjadřuje vztah mezi obratem, náklady a ziskem. Vyjádření probíhá formou tzv. kritického bodu (break even point) vyjadřující okamžik, kdy obrat kryje celkové náklady podniku. Vypočítáme-li hodnotu bodu zvratu, můžeme pak identifikovat vliv změny…

Číst více